Bonampak

Navigace: home » Bonampak

Bonampak leží v Chiapasu a patří mezi města, která dosáhla svého největšího rozkvětu v tzv. klasickém období mezi lety 600 - 850. Najdeme zde nástěnné polychromní malby objevené v roce 1646 a patřící mezi nejdůležitější umělecká díla celé Mesoameriky, neboť nám podávají cenná grafická i písemná svědectví, která jsou nesmírné důležitá pro rekonstrukci válek, rituálů a dalších oblastí života Mayů.

Rekonstrukce původního stavu akropole v Bonampaku

Centrum města tvoří skupina třech velkých architektonických komplexů postavených mezi léty 600 až 800 n.l. Nápisy v nadpraží budovy I (edificio I) i malby uvnitř třech místností, stejně jako vyřezávané stély na "Plaza Principal" líčí život panovníka jménem Yajaw Chan Muwaan a jeho syna, kteří vládli Bonampaku  mezi lety  780 - 792 n.l. V této době dosáhlo město nového vrcholu a dalo tak zapomenout na období, staré několik desítek let, kdy ztratilo svou nezávislost jako důsledek prohrané války se sousedním městem Toniná. Bonampak není příliš velký a byl pravděpodobně do jisté míry závislý na sousedním Yaxchilánu, vědci to předpokládají podle nalezených glyfů, které zobrazují toto mocné království, ležící severovýchodně od Bonampaku. Časté války byly nedílnou součastí mayské historie. Králové, kteří byli považováni za příme vtělení boha na zemi často využívali svých astronomických znalostí a datum napadení sousedního města závisel na konjunkci planet. Zejména Venuše byla považována za nejvýznamější, proto hovoříme často o tzv. "hvězdných válkách" neboť datum zahájení určily hvězdy. Cílem bylo nejenom dobýt nepřátelské město, ale i zajmout zajatce, kteří byli dříve či později obětováni. Za nejvýznamější zajatce byli považování králové nebo členové rodiny. Vítězný král pak věřil tomu, že si přisvojí jeho moc a energii a stane se tak lepším a jěště mocnějším králem a navíc získá i lepší vztahy s bohy. Zajatec mohl být vězněn dlouhý čas a často byl nucen při slavnostních příležitostech sedět svázaný pod trůnem vítězného krále a demonstrovat tak jeho moc a nadřazenost. Tak jako tak, nakonec byl zajatec stejně obětován a to setnutím hlavy, většinou se to dělo opět v termínu, který určily hvězdy. Na druhou stranu syn poraženého a popraveného krále, jakmile byl korunován, se začal připravovat na novou válku s cílem pomstít svého otce a získat zpět ztracenou čest, moc a boží přízeň. Mapa Bonampaku zde

nástěnná malba znázorňující předvedení zajatců

Pohled na východní stěnu místnosti I (estructura I)

 

Facebook

Welcome to KINICH TOURS website, real circuit expert. We are tour operator offering custom made travel services and we are specialized to organize circuits, trips and incentive trips in Mexico, Guatemala, Belize, Honduras and Costa Rica. Our team experts, based in headquarter in Playa del Carmen, Mexico will serve you from the beginning to the end, providing expert vacation planning advice and booking all travel services for you to bringing you the perfect holiday experience in Mexico and other countries in Central America. So join us and enjoy every moment of your vacation in paradise......


Must see