Kabáh,Sayil & Labná

Navigace: home » Kabáh,Sayil & Labná

Kabáh, Sayil a Labná jsou tři sousedící mayská města, nacházející se v samém srdci "puucké" oblasti, 30 km jižně od pyramid v Uxmalu ve státě Yucatan, zhruba 1,5-2 hodiny jízdy z Meridy. Celá tato oblast trpěla značným nedostatkem vody, nebyly zde žádné cenotes a proto Mayové budovali tzv. "chultunes", do kterých jímali z velké plochy deštovou vodu a zajišťovali si tak zásobárnu vody v období sucha. Ze stejných důvodů je ve všech městech této oblasti kladen důraz na časté zobrazování masek boha deště Chaca.

Kabáh zažil největší rozkět v období mezi lety 800-900 n.l. Po Uxmalu to bylo největší město "puucké" oblasti. Trosky pyramid, které byly odkryty a zpřístupněny veřejnosti představují "Grupo del Palacio", kde se nalézá nejdůležitější objekt, který byl v Kabáh nalezen: "Templo de Codz Pop" tento majestátný palác je opět bohatě zdoben a můžete zde napočítat 250 masek boha deště Chaca. Ve východní části můžete vidět elegantní bránu, která je na konci "sac bé", která vedla až z Uxmalu.

Sayil je jen 7 km jižně od Kabáhu a zažil, podobně jako ostatní města v této oblasti, svůj největší rozkvět koncem klasického období a po roce 1000 n.l. byl opuštěn. Nejznámější budovou v Sayil je "El Palacio" na severním okraji areálu. Říká se mu též "Severní palác" nebo "Velký palác" a to nejenom pro jeho mohutné rozměry , ale i pro krásně zdobenou fasádu. Na vrchol tohoto třípatrového paláce vede centrální schodiště a zejména na levé straně můžete obdivovat bohatě zdobenou fasádu na níž se střídají sloupy s maskymi bohů. Další zajímavé stavby, které zde můžete vidět jsou: "El Templo del Mirador" nacházející se v jižní části a je zajímavý zachovalým chrámem s "cresterií" (ozdobné zakončení vrcholu stavby často Mayi používané v klasickém období). "El Templo de la Jamba Jeroglifica" je malá stavba tvaru čtyřhranu v níž se dochovaly tři z původních šesti místností a na jejímž severním průčelí můžete pozorovat 30 hieroglifickych štuků. "El Palacio Sur" je jednoduchá stavba se třemi místnostmi, dvěma sloupy a centrální chodbou a překladem, na němž jsou vytesány antropomorfní figury osob a božstev.

Labná, stejně jako Saiyl a Kabáh, měla svůj největší vliv v pozdně klasickém období. Leží cca 10 km západně od Sayilu a je to poměrně malé naleziště, ale najdete zde pravý klenot "puucké" architektury: impozantní 6 metrů vysokou bránu "El Arco" s nádherným obloukem, bohatě zdobenou vápencovými dekory a maskami v rozích brány. Další dominantou je "El Palacio" dvoupatrová budova, postavená na přírodní vyvýšenině a která patří, se svými 120m, mezi nejdelší stavby v "puuckém" regionu, datup vytesané v paláci odkazuje na rok 862 n.l. "El Mirador" (vyhlídka) je zajímavá stavba spojená s "El Palacio" sacbé. Najdete zde i "Palacio de los Columnes".

Doporučení: Tato města je vhodné navšívit jako součást většího okruhu, nejlépe spojit s návštěvou Uxmalu popř. Edzná. Nocleh doporučuji v Uxmalu nebo Campeche

Facebook

Welcome to KINICH TOURS website, real circuit expert. We are tour operator offering custom made travel services and we are specialized to organize circuits, trips and incentive trips in Mexico, Guatemala, Belize, Honduras and Costa Rica. Our team experts, based in headquarter in Playa del Carmen, Mexico will serve you from the beginning to the end, providing expert vacation planning advice and booking all travel services for you to bringing you the perfect holiday experience in Mexico and other countries in Central America. So join us and enjoy every moment of your vacation in paradise......


Must see